Repovesikeskus

REPOVESIKESKUS MAJOITUS- JA OHJELMAPALVELUIDEN VARAUSEHDOT

REPOVESIKESKUS noudattaa majoituksen ja ohjelmapalveluiden myynnissä seuraavia ehtoja.

Ehdot tulevat asiakasta sitoviksi, kun asiakas on maksanut varaukseen liittyvän ennakko- tai

lopullisen maksun online-palvelussa. Ehdot tulevat REPOVESIKESKUSTA sitoviksi, kun

REPOVESIKESKUS on vastaanottanut asiakkaan maksun ja täysi-ikäinen varaaja on täyttänyt

pyydetyt matkustaja- ja/tai osallistujatiedot.

Varauksen tekijän tulee olla varauksen tekohetkellä täysi-ikäinen. Ehdot ovat voimassa

toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

1.  Varaaminen, varauksen vahvistaminen ja maksu

Majoitustilojen ja ohjelmapalveluiden varaaminen tapahtuu Online palveluna tai palvelumyyntinä. Online palvelussa asiakas saa vahvistuksen varauksestaan välittömästi, ennakko- tai lopullisen maksun tapahduttua maksupalvelussa hyväksytysti. Maksaminen tapahtuu varausjärjestelmän kautta varmistetussa ja turvallisessa ympäristössä Checkout maksuna. Maksutavat: omalta pankkitililtä pankkitunnuksilla, luottokorttimaksuna (Visa, Visaelectron, Mastercard) tai Paypal tiliä käyttäen. Luottokorttiveloitus tapahtuu saapumispäivänä. Palvelumyyntinä tehty varaus maksetaan lähetetyn laskun mukaisesti. Lasku voidaan lähettää sähköpostin liitteenä. Varauksen ennakkomaksu ja loppumaksu Ennakkomaksu on 20 %, mikäli varaus tehdään vähintään 28 vuorokautta ennen saapumista. Mikäli saapumiseen on aikaa vähemmän kuin 28 vuorokautta, ei peritä erillistä ennakkomaksua vaan varaus on maksettava kokonaan varaushetkellä. Varaukseen liittyvä loppumaksu on suoritettava viimeistään 28 vuorokautta ennen saapumista. Ellei loppusuoritusta ole maksettu 28 päivää ennen saapumista, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Ennakkomaksua ei palauteta tällaisessa tapauksessa. Loppumaksua varten asiakkaalle lähetetään varaajan sähköpostiosoitteella maksuohjeet ja linkki online maksuun tai lasku palvelun tuottajalta. Ennakkomaksuehdot voivat vaihdella loma-ajankohdasta, paikasta tai ohjelmapalvelusta riippuen. Ajantasaiset tiedot kerrotaan asiakkaalle varausikkunassa ennen varauksen tekemistä sekä tulostettavassa sekä sähköpostina lähetettävässä varausvahvistuksessa.

2. Matkustaja- ja osallistujatietojen antovelvollisuus

Varaajalla on velvollisuus ilmoittaa majoittujat ja/tai ohjelmapalveluihin osallistujat pyydettäessä totuuden mukaisina. Tietojen antovelvollisuuden laiminlyönnistä ja väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

3. Peruutukset ja muutokset varauksissa

Peruutus on tehtävä todistettavasti kirjallisena Repovesikeskukseen, sähköpostina osoitteella: myynti@repovesikeskus.fi tai muulla tavalla todisteellisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Repovesikeskukseen. Varauksen peruuttamisesta pidätetään toimitusmaksuna 40 € peruutettua varausta kohden. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk ennen saapumispäivää tai retken alkupäivää veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että Repovesikeskus saa myytyä perutun varauksen toiselle asiakkaalle, palautetaan varausmaksu siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan palveluhintana. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli asiakas muuttaa varaamaansa palvelua tai ajankohtaa tai peruuttaa osan varaamistaan palveluista, se katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettua varausmaksua ei voi siirtää palvelusta toiseen, koska Repovesikeskuksen myymillä palveluilla on eri tuottajia. Muutos on toisen kannalta peruutus ja toisen kannalta uusi varaus.

4. Peruutukset sairaustapauksissa

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kokonaan perheelle varattu palvelu ja saada palvelusta Repovesikeskukselle maksettu hinta takaisin, jos olisi kohtuutonta vaatia perhettä lähtemään matkalle tai osallistumaan ohjelmapalveluun sen vuoksi, että varaaja itse tai hänelle läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Em. tapauksessa äkillinen sairaus koskettaa kaikkia majoittujia tai palveluun osallistuvia ja siksi koko varauksen peruminen on mahdollista. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta tai isovanhempaa. Vaikka kyse ei olisikaan yhden perheen matkasta, äkillinen sairastuminen saattaa oikeuttaa yksittäisen ryhmän jäsenen perumisen, jolloin hän voi saada palautuksena osuutensa henkilöhinnoitelluista tuotteista (=liinavaatteet, aamupalat ja myös majoituksesta, mikäli kohde on henkilömäärähinnoiteltu sekä henkilöhinnoitellut ohjelmapalvelut). Yksittäisen majoittujan tai osallistujan poisjäänti äkillisen sairauden vuoksi ei kuitenkaan oikeuta majoituksen tai ohjelmapalvelun perumiseen niiden majoittujien tai palveluun osallistujien osalta, joita äkillinen sairaus ei kosketa.   Maksun palautus ei ole mahdollinen kohdehinnoitelluissa tuotteissa, ellei äkillinen sairaus kosketa kaikkia ko. loma-asunnossa majoittuvia tai ohjelmapalveluun osallistuvia, esim. 6 hengen mökin hinta on sama, majoittuipa siinä 1 tai 6 henkilöä. Osuuden palautus henkilöhinnoitelluista tuotteista edellyttää sitä, että palautusta hakeva henkilö on rekisteröity majoittujaksi tai osallistujaksi. Äkillinen sairaus tai onnettomuudessa loukkaantuminen on osoitettava lääkärintodistuksella, josta on käytävä ilmi sairauden alkamisajankohta sekä määritys ja MATKUSTUSKIELTO suomen kielellä. Pääsääntöisesti epidemialuonteiset influenssat (esim. sika- tai lintuinfluenssa) eivät aiheuta matkustuskieltoa. Äkillinen sairaus ei tarkoita kroonista tai pitkäaikaista perussairautta, jonka oireet äkillisesti pahenevat ja näin ollen estävät matkalle lähdön. Suosittelemme majoittujillemme matkavakuutusta, johon sisältyy peruutusturva. Sairaudesta johtuvat peruutukset on ilmoitettava viipymättä. Äkillisestä sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa palautettavasta summasta vähennetään 40 € käsittelymaksu.

5. Repovesikeskuksen oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus maksamattomuuden tai

väärinkäytöksen vuoksi

Repovesikeskus Oy voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Repovesikeskuksella on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.

6. Repovesikeskuksen oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus Force majeure -tapauksessa

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu loma-asunnon käytön estävä äkillinen ongelma, lomakohteen omistaja voi Repovesikeskuksen välityksellä peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen. Em. ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös Repovesikeskukselle omistajan ennakkoon ilmoittamaton loma-asunnon myynti tai omaan käyttöön otto. Repovesikeskus ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Asiakkaalla on oikeus saada Repovesikeskukselle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin. Repovesikeskuksen vastuu rajoittuu vain Repovesikeskukselle maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.

7. Majoituspaikkojen erityisehdot

7.1. Oleskelu lomakohteessa

Erillisen loma-asunnon tai huoneen vuorokausi- tai viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Majoituspaikan varusteet on lueteltu varaussivulla. Liinavaatteet ja siivous Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, mikäli ne eivät sisälly varausmaksuun tai ole tilattuna lisäpalveluna. Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Asiakkaan tulee vuokra-ajan päätyttyä luovuttaa lomakohde siivottuna, kuten se oli vastaanotettaessa. Varaushinta voi sisältää siivouksen etenkin huone ja vuorokausimajoituksessa. Mikäli vuokrauksen päätyttyä jälkisiivousta ei ole tehty, lomakohteen pitäjällä on oikeus periä siivouksesta kohtuullinen korvaus.

7.2.  Avainten luovutus

Majoitustilan avaimet luovutetaan asiakkaalle vastaanotossa tai varauksen yhteydessä toimitettujen ohjeiden mukaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin saapumisajankohta.

7.3. Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituspaikalle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.

7.4. Henkilömäärä

Majoitustilaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä vahvistuksessa on ilmoitettu tai sovittu. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöstä kohtuullinen korvaus. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen majoituspaikan pitäjän kanssa. Teltan, matkailuauton tai –vaunun käyttö majoitusalueella on ilman omistajan lupaa kielletty. Lemmikkieläinten tuontiin majoituspaikkaan on saatava majoituspaikan pitäjän suostumus tai se on ilmoitettu kohde-esittelyssä. Majoitustilassa, joissa on lemmikkieläimet sallittu, tulee lemmikkieläinten mukanaolosta ilmoittaa varausta tehtäessä. Varaaja on velvollinen korjaamaan lemmikkinsä jätökset pihaympäristöstä.

7.5. Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan majoituspaikan pitäjälle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten Repovesikeskukselle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista majoituspaikan pitäjään tai Repovesikeskukseen, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Jos asiakas ja majoituspaikan pitäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen korvauskysymyksessä, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

8. Rekisteritiedot

Varaajan antamat henkilö- ja yhteystiedot kirjautuvat Repovesikeskuksen asiakasrekisteriin. Rekisteritietoja luovutetaan ainoastaan majoitus- tai ohjelmapalvelun tuottajalle. Tietoja ei luovuteta ns.kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää asiakasviestinnässä yleisesti ja kohdennetusti. Asiakkaalla on aina oikeus katsoa ja muuttaa tietojaan sekä kieltää tietojensa käyttö. Tämä ilmoitetaan viestien yhteydessä. Rekisteriä säilytetään turvatussa sähköisessä ympäristössä. Maksu- ja luottokorttitietoja ei käsitellä eikä säilytetä Repovesikeskuksen tietokannoissa. Ne ovat käytössä ainoastaan maksutapahtuman käsittelyssä turvallisessa Checkout palvelussa. REPOVESIKESKUS Sähköposti  myynti@repovesikeskus.fi Puhelin +358 44 781 7411 Postiosoite: Kimolantie 174, 47710 Kouvola Ytunnus  2371336-1   *) Repovesikeskus on usean palvelutuottajan yhteinen myyntiorganisaatio, jota käytetään kaikkien palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. Nimi on suojattu ja rekisteröity Repojotos nimiselle yritykselle. Palveluiden tuottajat on kerrottu yrityksen nettisivuilla : www.repovesikeskus.fi
Yksi kontakti riittää! Soita +358 44 781 7411 visitKouvola.fi
© Copyright Repovesikeskus 2015 All Rights reserved
Repovesikeskus

REPOVESIKESKUS MAJOITUS- JA OHJELMAPALVELUIDEN

VARAUSEHDOT

REPOVESIKESKUS noudattaa majoituksen ja ohjelmapalveluiden

myynnissä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat asiakasta sitoviksi, kun

asiakas on maksanut varaukseen liittyvän ennakko- tai lopullisen

maksun online-palvelussa. Ehdot tulevat REPOVESIKESKUSTA sitoviksi,

kun REPOVESIKESKUS on vastaanottanut asiakkaan maksun ja täysi-

ikäinen varaaja on täyttänyt pyydetyt matkustaja- ja/tai

osallistujatiedot.

Varauksen tekijän tulee olla varauksen tekohetkellä täysi-ikäinen.

Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, oikeudet muutoksiin pidätetään.

1.  Varaaminen, varauksen vahvistaminen ja maksu

Majoitustilojen ja ohjelmapalveluiden varaaminen tapahtuu Online palveluna tai palvelumyyntinä. Online palvelussa asiakas saa vahvistuksen varauksestaan välittömästi, ennakko- tai lopullisen maksun tapahduttua maksupalvelussa hyväksytysti. Maksaminen tapahtuu varausjärjestelmän kautta varmistetussa ja turvallisessa ympäristössä Checkout maksuna. Maksutavat: omalta pankkitililtä pankkitunnuksilla, luottokorttimaksuna (Visa, Visaelectron, Mastercard) tai Paypal tiliä käyttäen. Luottokorttiveloitus tapahtuu saapumispäivänä. Palvelumyyntinä tehty varaus maksetaan lähetetyn laskun mukaisesti. Lasku voidaan lähettää sähköpostin liitteenä. Varauksen ennakkomaksu ja loppumaksu Ennakkomaksu on 20 %, mikäli varaus tehdään vähintään 28 vuorokautta ennen saapumista. Mikäli saapumiseen on aikaa vähemmän kuin 28 vuorokautta, ei peritä erillistä ennakkomaksua vaan varaus on maksettava kokonaan varaushetkellä. Varaukseen liittyvä loppumaksu on suoritettava viimeistään 28 vuorokautta ennen saapumista. Ellei loppusuoritusta ole maksettu 28 päivää ennen saapumista, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Ennakkomaksua ei palauteta tällaisessa tapauksessa. Loppumaksua varten asiakkaalle lähetetään varaajan sähköpostiosoitteella maksuohjeet ja linkki online maksuun tai lasku palvelun tuottajalta. Ennakkomaksuehdot voivat vaihdella loma-ajankohdasta, paikasta tai ohjelmapalvelusta riippuen. Ajantasaiset tiedot kerrotaan asiakkaalle varausikkunassa ennen varauksen tekemistä sekä tulostettavassa sekä sähköpostina lähetettävässä varausvahvistuksessa.

2. Matkustaja- ja osallistujatietojen antovelvollisuus

Varaajalla on velvollisuus ilmoittaa majoittujat ja/tai ohjelmapalveluihin osallistujat pyydettäessä totuuden mukaisina. Tietojen antovelvollisuuden laiminlyönnistä ja väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

3. Peruutukset ja muutokset varauksissa

Peruutus on tehtävä todistettavasti kirjallisena Repovesikeskukseen, sähköpostina osoitteella: myynti@repovesikeskus.fi tai muulla tavalla todisteellisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Repovesikeskukseen. Varauksen peruuttamisesta pidätetään toimitusmaksuna 40 € peruutettua varausta kohden. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk ennen saapumispäivää tai retken alkupäivää veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että Repovesikeskus saa myytyä perutun varauksen toiselle asiakkaalle, palautetaan varausmaksu siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan palveluhintana. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli asiakas muuttaa varaamaansa palvelua tai ajankohtaa tai peruuttaa osan varaamistaan palveluista, se katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettua varausmaksua ei voi siirtää palvelusta toiseen, koska Repovesikeskuksen myymillä palveluilla on eri tuottajia. Muutos on toisen kannalta peruutus ja toisen kannalta uusi varaus.

4. Peruutukset sairaustapauksissa

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kokonaan perheelle varattu palvelu ja saada palvelusta Repovesikeskukselle maksettu hinta takaisin, jos olisi kohtuutonta vaatia perhettä lähtemään matkalle tai osallistumaan ohjelmapalveluun sen vuoksi, että varaaja itse tai hänelle läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Em. tapauksessa äkillinen sairaus koskettaa kaikkia majoittujia tai palveluun osallistuvia ja siksi koko varauksen peruminen on mahdollista. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta tai isovanhempaa. Vaikka kyse ei olisikaan yhden perheen matkasta, äkillinen sairastuminen saattaa oikeuttaa yksittäisen ryhmän jäsenen perumisen, jolloin hän voi saada palautuksena osuutensa henkilöhinnoitelluista tuotteista (=liinavaatteet, aamupalat ja myös majoituksesta, mikäli kohde on henkilömäärähinnoiteltu sekä henkilöhinnoitellut ohjelmapalvelut). Yksittäisen majoittujan tai osallistujan poisjäänti äkillisen sairauden vuoksi ei kuitenkaan oikeuta majoituksen tai ohjelmapalvelun perumiseen niiden majoittujien tai palveluun osallistujien osalta, joita äkillinen sairaus ei kosketa.   Maksun palautus ei ole mahdollinen kohdehinnoitelluissa tuotteissa, ellei äkillinen sairaus kosketa kaikkia ko. loma-asunnossa majoittuvia tai ohjelmapalveluun osallistuvia, esim. 6 hengen mökin hinta on sama, majoittuipa siinä 1 tai 6 henkilöä. Osuuden palautus henkilöhinnoitelluista tuotteista edellyttää sitä, että palautusta hakeva henkilö on rekisteröity majoittujaksi tai osallistujaksi. Äkillinen sairaus tai onnettomuudessa loukkaantuminen on osoitettava lääkärintodistuksella, josta on käytävä ilmi sairauden alkamisajankohta sekä määritys ja MATKUSTUSKIELTO suomen kielellä. Pääsääntöisesti epidemialuonteiset influenssat (esim. sika- tai lintuinfluenssa) eivät aiheuta matkustuskieltoa. Äkillinen sairaus ei tarkoita kroonista tai pitkäaikaista perussairautta, jonka oireet äkillisesti pahenevat ja näin ollen estävät matkalle lähdön. Suosittelemme majoittujillemme matkavakuutusta, johon sisältyy peruutusturva. Sairaudesta johtuvat peruutukset on ilmoitettava viipymättä. Äkillisestä sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa palautettavasta summasta vähennetään 40 € käsittelymaksu.

5. Repovesikeskuksen oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus

maksamattomuuden tai väärinkäytöksen vuoksi

Repovesikeskus Oy voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Repovesikeskuksella on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.

6. Repovesikeskuksen oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus Force

majeure -tapauksessa

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu loma-asunnon käytön estävä äkillinen ongelma, lomakohteen omistaja voi Repovesikeskuksen välityksellä peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen. Em. ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös Repovesikeskukselle omistajan ennakkoon ilmoittamaton loma- asunnon myynti tai omaan käyttöön otto. Repovesikeskus ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Asiakkaalla on oikeus saada Repovesikeskukselle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin. Repovesikeskuksen vastuu rajoittuu vain Repovesikeskukselle maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.

7. Majoituspaikkojen erityisehdot

7.1. Oleskelu lomakohteessa

Erillisen loma-asunnon tai huoneen vuorokausi- tai viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Majoituspaikan varusteet on lueteltu varaussivulla. Liinavaatteet ja siivous Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, mikäli ne eivät sisälly varausmaksuun tai ole tilattuna lisäpalveluna. Lomakohteen siivouksesta vuokra-aikana huolehtii asiakas. Asiakkaan tulee vuokra-ajan päätyttyä luovuttaa lomakohde siivottuna, kuten se oli vastaanotettaessa. Varaushinta voi sisältää siivouksen etenkin huone ja vuorokausimajoituksessa. Mikäli vuokrauksen päätyttyä jälkisiivousta ei ole tehty, lomakohteen pitäjällä on oikeus periä siivouksesta kohtuullinen korvaus.

7.2.  Avainten luovutus

Majoitustilan avaimet luovutetaan asiakkaalle vastaanotossa tai varauksen yhteydessä toimitettujen ohjeiden mukaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin saapumisajankohta.

7.3. Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituspaikalle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.

7.4. Henkilömäärä

Majoitustilaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä vahvistuksessa on ilmoitettu tai sovittu. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöstä kohtuullinen korvaus. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen majoituspaikan pitäjän kanssa. Teltan, matkailuauton tai –vaunun käyttö majoitusalueella on ilman omistajan lupaa kielletty. Lemmikkieläinten tuontiin majoituspaikkaan on saatava majoituspaikan pitäjän suostumus tai se on ilmoitettu kohde- esittelyssä. Majoitustilassa, joissa on lemmikkieläimet sallittu, tulee lemmikkieläinten mukanaolosta ilmoittaa varausta tehtäessä. Varaaja on velvollinen korjaamaan lemmikkinsä jätökset pihaympäristöstä.

7.5. Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan majoituspaikan pitäjälle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten Repovesikeskukselle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista majoituspaikan pitäjään tai Repovesikeskukseen, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Jos asiakas ja majoituspaikan pitäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen korvauskysymyksessä, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

8. Rekisteritiedot

Varaajan antamat henkilö- ja yhteystiedot kirjautuvat Repovesikeskuksen asiakasrekisteriin. Rekisteritietoja luovutetaan ainoastaan majoitus- tai ohjelmapalvelun tuottajalle. Tietoja ei luovuteta ns.kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää asiakasviestinnässä yleisesti ja kohdennetusti. Asiakkaalla on aina oikeus katsoa ja muuttaa tietojaan sekä kieltää tietojensa käyttö. Tämä ilmoitetaan viestien yhteydessä. Rekisteriä säilytetään turvatussa sähköisessä ympäristössä. Maksu- ja luottokorttitietoja ei käsitellä eikä säilytetä Repovesikeskuksen tietokannoissa. Ne ovat käytössä ainoastaan maksutapahtuman käsittelyssä turvallisessa Checkout palvelussa. REPOVESIKESKUS Sähköposti  myynti@repovesikeskus.fi Puhelin +358 44 781 7411 Postiosoite: Kimolantie 174, 47710 Kouvola Ytunnus  2371336-1   *) Repovesikeskus on usean palvelutuottajan yhteinen myyntiorganisaatio, jota käytetään kaikkien palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. Nimi on suojattu ja rekisteröity Repojotos nimiselle yritykselle. Palveluiden tuottajat on kerrottu yrityksen nettisivuilla : www.repovesikeskus.fi
All by one contact Email or call +358 044 781 7411 visitKouvola.fi
© Repovesikeskus 2016
Repovesikeskus All by one contact Email or call +358 044 781 7411 visitKouvola.fi

REPOVESIKESKUS MAJOITUS- JA

OHJELMAPALVELUIDEN

VARAUSEHDOT

REPOVESIKESKUS noudattaa majoituksen

ja ohjelmapalveluiden myynnissä

seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat asiakasta

sitoviksi, kun asiakas on maksanut

varaukseen liittyvän ennakko- tai

lopullisen maksun online-palvelussa.

Ehdot tulevat REPOVESIKESKUSTA

sitoviksi, kun REPOVESIKESKUS on

vastaanottanut asiakkaan maksun ja

täysi-ikäinen varaaja on täyttänyt

pyydetyt matkustaja- ja/tai

osallistujatiedot.

Varauksen tekijän tulee olla varauksen

tekohetkellä täysi-ikäinen. Ehdot ovat

voimassa toistaiseksi, oikeudet

muutoksiin pidätetään.

1.  Varaaminen, varauksen

vahvistaminen ja maksu

Majoitustilojen ja ohjelmapalveluiden varaaminen tapahtuu Online palveluna tai palvelumyyntinä. Online palvelussa asiakas saa vahvistuksen varauksestaan välittömästi, ennakko- tai lopullisen maksun tapahduttua maksupalvelussa hyväksytysti. Maksaminen tapahtuu varausjärjestelmän kautta varmistetussa ja turvallisessa ympäristössä Checkout maksuna. Maksutavat: omalta pankkitililtä pankkitunnuksilla, luottokorttimaksuna (Visa, Visaelectron, Mastercard) tai Paypal tiliä käyttäen. Luottokorttiveloitus tapahtuu saapumispäivänä. Palvelumyyntinä tehty varaus maksetaan lähetetyn laskun mukaisesti. Lasku voidaan lähettää sähköpostin liitteenä. Varauksen ennakkomaksu ja loppumaksu Ennakkomaksu on 20 %, mikäli varaus tehdään vähintään 28 vuorokautta ennen saapumista. Mikäli saapumiseen on aikaa vähemmän kuin 28 vuorokautta, ei peritä erillistä ennakkomaksua vaan varaus on maksettava kokonaan varaushetkellä. Varaukseen liittyvä loppumaksu on suoritettava viimeistään 28 vuorokautta ennen saapumista. Ellei loppusuoritusta ole maksettu 28 päivää ennen saapumista, katsotaan varaus peruuntuneeksi. Ennakkomaksua ei palauteta tällaisessa tapauksessa. Loppumaksua varten asiakkaalle lähetetään varaajan sähköpostiosoitteella maksuohjeet ja linkki online maksuun tai lasku palvelun tuottajalta. Ennakkomaksuehdot voivat vaihdella loma- ajankohdasta, paikasta tai ohjelmapalvelusta riippuen. Ajantasaiset tiedot kerrotaan asiakkaalle varausikkunassa ennen varauksen tekemistä sekä tulostettavassa sekä sähköpostina lähetettävässä varausvahvistuksessa.

2. Matkustaja- ja osallistujatietojen

antovelvollisuus

Varaajalla on velvollisuus ilmoittaa majoittujat ja/tai ohjelmapalveluihin osallistujat pyydettäessä totuuden mukaisina. Tietojen antovelvollisuuden laiminlyönnistä ja väärien henkilötietojen antamisesta on säädetty rangaistus rikoslaissa.

3. Peruutukset ja muutokset varauksissa

Peruutus on tehtävä todistettavasti kirjallisena Repovesikeskukseen, sähköpostina osoitteella: myynti@repovesikeskus.fi tai muulla tavalla todisteellisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Repovesikeskukseen. Varauksen peruuttamisesta pidätetään toimitusmaksuna 40 € peruutettua varausta kohden. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vrk ennen saapumispäivää tai retken alkupäivää veloitetaan koko varauksen hinta. Siinä tapauksessa, että Repovesikeskus saa myytyä perutun varauksen toiselle asiakkaalle, palautetaan varausmaksu siltä osin kuin uudelta asiakkaalta saadaan palveluhintana. Suoritettua ennakkomaksua ei kuitenkaan palauteta. Mikäli asiakas muuttaa varaamaansa palvelua tai ajankohtaa tai peruuttaa osan varaamistaan palveluista, se katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettua varausmaksua ei voi siirtää palvelusta toiseen, koska Repovesikeskuksen myymillä palveluilla on eri tuottajia. Muutos on toisen kannalta peruutus ja toisen kannalta uusi varaus.

4. Peruutukset sairaustapauksissa

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa kokonaan perheelle varattu palvelu ja saada palvelusta Repovesikeskukselle maksettu hinta takaisin, jos olisi kohtuutonta vaatia perhettä lähtemään matkalle tai osallistumaan ohjelmapalveluun sen vuoksi, että varaaja itse tai hänelle läheinen henkilö äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Em. tapauksessa äkillinen sairaus koskettaa kaikkia majoittujia tai palveluun osallistuvia ja siksi koko varauksen peruminen on mahdollista. Läheisenä henkilönä pidetään aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivanhempaa, sisarusta, lastenlasta tai isovanhempaa. Vaikka kyse ei olisikaan yhden perheen matkasta, äkillinen sairastuminen saattaa oikeuttaa yksittäisen ryhmän jäsenen perumisen, jolloin hän voi saada palautuksena osuutensa henkilöhinnoitelluista tuotteista (=liinavaatteet, aamupalat ja myös majoituksesta, mikäli kohde on henkilömäärähinnoiteltu sekä henkilöhinnoitellut ohjelmapalvelut). Yksittäisen majoittujan tai osallistujan poisjäänti äkillisen sairauden vuoksi ei kuitenkaan oikeuta majoituksen tai ohjelmapalvelun perumiseen niiden majoittujien tai palveluun osallistujien osalta, joita äkillinen sairaus ei kosketa.   Maksun palautus ei ole mahdollinen kohdehinnoitelluissa tuotteissa, ellei äkillinen sairaus kosketa kaikkia ko. loma-asunnossa majoittuvia tai ohjelmapalveluun osallistuvia, esim. 6 hengen mökin hinta on sama, majoittuipa siinä 1 tai 6 henkilöä. Osuuden palautus henkilöhinnoitelluista tuotteista edellyttää sitä, että palautusta hakeva henkilö on rekisteröity majoittujaksi tai osallistujaksi. Äkillinen sairaus tai onnettomuudessa loukkaantuminen on osoitettava lääkärintodistuksella, josta on käytävä ilmi sairauden alkamisajankohta sekä määritys ja MATKUSTUSKIELTO suomen kielellä. Pääsääntöisesti epidemialuonteiset influenssat (esim. sika- tai lintuinfluenssa) eivät aiheuta matkustuskieltoa. Äkillinen sairaus ei tarkoita kroonista tai pitkäaikaista perussairautta, jonka oireet äkillisesti pahenevat ja näin ollen estävät matkalle lähdön. Suosittelemme majoittujillemme matkavakuutusta, johon sisältyy peruutusturva. Sairaudesta johtuvat peruutukset on ilmoitettava viipymättä. Äkillisestä sairastumisesta johtuvissa peruutuksissa palautettavasta summasta vähennetään 40 € käsittelymaksu.

5. Repovesikeskuksen oikeus peruuttaa

tai keskeyttää varaus

maksamattomuuden tai väärinkäytöksen

vuoksi

Repovesikeskus Oy voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Repovesikeskuksella on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.

6. Repovesikeskuksen oikeus peruuttaa

tai keskeyttää varaus Force majeure -

tapauksessa

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu loma-asunnon käytön estävä äkillinen ongelma, lomakohteen omistaja voi Repovesikeskuksen välityksellä peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen. Em. ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan myös Repovesikeskukselle omistajan ennakkoon ilmoittamaton loma-asunnon myynti tai omaan käyttöön otto. Repovesikeskus ilmoittaa mahdollisimman pian asiakkaalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Asiakkaalla on oikeus saada Repovesikeskukselle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin. Repovesikeskuksen vastuu rajoittuu vain Repovesikeskukselle maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan kohteen tarjoamiselle ole. Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.

7. Majoituspaikkojen erityisehdot

7.1. Oleskelu lomakohteessa

Erillisen loma-asunnon tai huoneen vuorokausi- tai viikkovuokraan kuuluu loma-asunnon vapaa käyttöoikeus. Majoituspaikan varusteet on lueteltu varaussivulla. Liinavaatteet ja siivous Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, mikäli ne eivät sisälly varausmaksuun tai ole tilattuna lisäpalveluna. Lomakohteen siivouksesta vuokra- aikana huolehtii asiakas. Asiakkaan tulee vuokra-ajan päätyttyä luovuttaa lomakohde siivottuna, kuten se oli vastaanotettaessa. Varaushinta voi sisältää siivouksen etenkin huone ja vuorokausimajoituksessa. Mikäli vuokrauksen päätyttyä jälkisiivousta ei ole tehty, lomakohteen pitäjällä on oikeus periä siivouksesta kohtuullinen korvaus.

7.2.  Avainten luovutus

Majoitustilan avaimet luovutetaan asiakkaalle vastaanotossa tai varauksen yhteydessä toimitettujen ohjeiden mukaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa hyvissä ajoin saapumisajankohta.

7.3. Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituspaikalle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon lomakohteen pitäjälle.

7.4. Henkilömäärä

Majoitustilaa ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä vahvistuksessa on ilmoitettu tai sovittu. Omistajalla on oikeus periä lisähenkilöstä kohtuullinen korvaus. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen majoituspaikan pitäjän kanssa. Teltan, matkailuauton tai –vaunun käyttö majoitusalueella on ilman omistajan lupaa kielletty. Lemmikkieläinten tuontiin majoituspaikkaan on saatava majoituspaikan pitäjän suostumus tai se on ilmoitettu kohde- esittelyssä. Majoitustilassa, joissa on lemmikkieläimet sallittu, tulee lemmikkieläinten mukanaolosta ilmoittaa varausta tehtäessä. Varaaja on velvollinen korjaamaan lemmikkinsä jätökset pihaympäristöstä.

7.5. Valitukset

Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden aiheen ilmaannuttua ja loman aikana suoraan majoituspaikan pitäjälle. Mikäli asia ei tule korjatuksi, asiakkaalla on oikeus tehdä kirjallinen valitus jatkokäsittelyä varten Repovesikeskukselle viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Mikäli asiakas ei ole lomansa aikana ollut yhteydessä mahdollisista epäkohdista majoituspaikan pitäjään tai Repovesikeskukseen, hän menettää oikeuden mahdollisiin hyvityksiin. Jos asiakas ja majoituspaikan pitäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen korvauskysymyksessä, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

8. Rekisteritiedot

Varaajan antamat henkilö- ja yhteystiedot kirjautuvat Repovesikeskuksen asiakasrekisteriin. Rekisteritietoja luovutetaan ainoastaan majoitus- tai ohjelmapalvelun tuottajalle. Tietoja ei luovuteta ns.kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan käyttää asiakasviestinnässä yleisesti ja kohdennetusti. Asiakkaalla on aina oikeus katsoa ja muuttaa tietojaan sekä kieltää tietojensa käyttö. Tämä ilmoitetaan viestien yhteydessä. Rekisteriä säilytetään turvatussa sähköisessä ympäristössä. Maksu- ja luottokorttitietoja ei käsitellä eikä säilytetä Repovesikeskuksen tietokannoissa. Ne ovat käytössä ainoastaan maksutapahtuman käsittelyssä turvallisessa Checkout palvelussa. REPOVESIKESKUS Sähköposti  myynti@repovesikeskus.fi Puhelin +358 44 781 7411 Postiosoite: Kimolantie 174, 47710 Kouvola Ytunnus  2371336-1   *) Repovesikeskus on usean palvelutuottajan yhteinen myyntiorganisaatio, jota käytetään kaikkien palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa. Nimi on suojattu ja rekisteröity Repojotos nimiselle yritykselle. Palveluiden tuottajat on kerrottu yrityksen nettisivuilla : www.repovesikeskus.fi
© Copyright Repovesikeskus 2016 All Rights reserved
Sales Tel +354 44 781 7411, email: sales@repovesikeskus.fi