Repovesikeskus

REPOVESIKESKUKSEN ASIAKASREKISTERI REKISTERISELOSTE

1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden asiakasrekisterin pitäminen yrityksistä ja yksityisistä henkilöistä sekä majoittujatietojen hallinta asiakaskohtaisesti. Järjestelmään rekisteröidään Repovesikeskuksen toimijoiden nykyisiä asiakkaita, mahdolliset uudet asiakkaat sekä yhteistyökumppanit. Järjestelmää käytetään myös postitusluetteloita laadittaessa. Postitusluetteloita laaditaan asiakasinfon postituksessa, kohderyhmämarkkinoinnissa ja markkinointitilaisuuksien kutsulistoja laadittaessa. Postituksella tarkoitetaan niin fyysistä postilähetystä kuin sähköisiä lähetyksiä.

2. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat Repovesikeskuksen ja sen toimijoiden nykyisiä asiakkaita ja mahdollisia uusia asiakkaita. Asiakkailla tarkoitetaan niin matkailu- ja ohjelmapalveluiden ostajia sekä niiden tuottaja, kuten loma-asuntojen omistajia ja vuokraajia.  Rekisteröitävillä asiakkailla tarkoitetaan myös yrityksiä ja muita tahoja joilta ostetaan tai mahdollisesti ostetaan palveluja. Asiakasrekisteri on Repovesikeskuksen välttämätön työkalu kontaktihakemistona, markkinoinnissa ja postituksissa. Asiakasrekisteri toimii myös lain velvoittamana majoittujarekisterinä soveltuvin osin majoituspaikasta riippuen.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden ja yritysten nimi ja yhteystiedot. Majoitusasiakkailta talletetaan lisäksi: -suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus; -matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä -matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä Silloin kun laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta näitä vaatii.

4. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta, tilaisuuksien järjestäjiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan vain niille Repovesikeskuksen toimijoille, jotka osallistuvat kyseistä asiakasta koskevan palveluketjun tuotantoon tai jotka laskuttavat sopimuksen mukaan palveluitaan suoraan kyseiseltä asiakkaalta. Sama pätee saatavien perimiseen.

6. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttää Repovesikeskuksen toimijoiden henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaavat ensisijaisesti Repovesikeskuksen myynti- ja markkinointihenkilöt. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Rekisteristä poimitaan osallistumis- ja majoittujatietoja sekä listoja markkinointitarkoituksiin ja asiakkaille suunnattuihin infoviesteihin.

7. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat Repovesikeskuksen CRM ja Online varausjärjestelmissä, jotka toimivat ns. pilvipalveluna suojatussa ympäristössä. Rekisteristä tehdään säännöllisesti palvelun tarjoajan toimesta varmuuskopioita. Rekisteriä ei säilytetä yksittäisissä tietokoneissa.

8. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja aktiivitietokannassa säilytetään toistaiseksi.

9. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle annetaan palveluiden osto/varaustapahtuman tekemisen yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään asiakasrekisteriin ja taloushallinnolliseen tietojärjestelmään. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä rekisterin vastuuhenkilöillä.

10. TARKASTUS- ja KIELTO-OIKEUS

Rekisteröity voi esittää henkilökohtaisen tai kirjallisen pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta.  Markkinointiviestien yhteydessä henkilöllä on mahdollisuus ilman erillistä pyyntöä tarkistaa ja päivittää omat tietonsa sekä mahdollisuus kieltää viestien vastaanotto.  

11. REKISTERIHALLINTO

Repovesikeskuksen toimiva johto käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
Yksi kontakti riittää! Soita +358 44 781 7411 visitKouvola.fi
© Copyright Repovesikeskus 2015 All Rights reserved
Repovesikeskus

REPOVESIKESKUKSEN ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE

1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden asiakasrekisterin pitäminen yrityksistä ja yksityisistä henkilöistä sekä majoittujatietojen hallinta asiakaskohtaisesti. Järjestelmään rekisteröidään Repovesikeskuksen toimijoiden nykyisiä asiakkaita, mahdolliset uudet asiakkaat sekä yhteistyökumppanit. Järjestelmää käytetään myös postitusluetteloita laadittaessa. Postitusluetteloita laaditaan asiakasinfon postituksessa, kohderyhmämarkkinoinnissa ja markkinointitilaisuuksien kutsulistoja laadittaessa. Postituksella tarkoitetaan niin fyysistä postilähetystä kuin sähköisiä lähetyksiä.

2. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat Repovesikeskuksen ja sen toimijoiden nykyisiä asiakkaita ja mahdollisia uusia asiakkaita. Asiakkailla tarkoitetaan niin matkailu- ja ohjelmapalveluiden ostajia sekä niiden tuottaja, kuten loma-asuntojen omistajia ja vuokraajia.  Rekisteröitävillä asiakkailla tarkoitetaan myös yrityksiä ja muita tahoja joilta ostetaan tai mahdollisesti ostetaan palveluja. Asiakasrekisteri on Repovesikeskuksen välttämätön työkalu kontaktihakemistona, markkinoinnissa ja postituksissa. Asiakasrekisteri toimii myös lain velvoittamana majoittujarekisterinä soveltuvin osin majoituspaikasta riippuen.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden ja yritysten nimi ja yhteystiedot. Majoitusasiakkailta talletetaan lisäksi: -suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus; -matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä -matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä Silloin kun laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta näitä vaatii.

4. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta, tilaisuuksien järjestäjiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan vain niille Repovesikeskuksen toimijoille, jotka osallistuvat kyseistä asiakasta koskevan palveluketjun tuotantoon tai jotka laskuttavat sopimuksen mukaan palveluitaan suoraan kyseiseltä asiakkaalta. Sama pätee saatavien perimiseen.

6. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttää Repovesikeskuksen toimijoiden henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaavat ensisijaisesti Repovesikeskuksen myynti- ja markkinointihenkilöt. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Rekisteristä poimitaan osallistumis- ja majoittujatietoja sekä listoja markkinointitarkoituksiin ja asiakkaille suunnattuihin infoviesteihin.

7. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat Repovesikeskuksen CRM ja Online varausjärjestelmissä, jotka toimivat ns. pilvipalveluna suojatussa ympäristössä. Rekisteristä tehdään säännöllisesti palvelun tarjoajan toimesta varmuuskopioita. Rekisteriä ei säilytetä yksittäisissä tietokoneissa.

8. HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA

HÄVITTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja aktiivitietokannassa säilytetään toistaiseksi.

9. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle annetaan palveluiden osto/varaustapahtuman tekemisen yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään asiakasrekisteriin ja taloushallinnolliseen tietojärjestelmään. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä rekisterin vastuuhenkilöillä.

10. TARKASTUS- ja KIELTO-OIKEUS

Rekisteröity voi esittää henkilökohtaisen tai kirjallisen pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta.  Markkinointiviestien yhteydessä henkilöllä on mahdollisuus ilman erillistä pyyntöä tarkistaa ja päivittää omat tietonsa sekä mahdollisuus kieltää viestien vastaanotto.  

11. REKISTERIHALLINTO

Repovesikeskuksen toimiva johto käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
All by one contact Email or call +358 044 781 7411 visitKouvola.fi
© Repovesikeskus 2016
Repovesikeskus All by one contact Email or call +358 044 781 7411 visitKouvola.fi

REPOVESIKESKUKSEN

ASIAKASREKISTERI

REKISTERISELOSTE

1. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden asiakasrekisterin pitäminen yrityksistä ja yksityisistä henkilöistä sekä majoittujatietojen hallinta asiakaskohtaisesti. Järjestelmään rekisteröidään Repovesikeskuksen toimijoiden nykyisiä asiakkaita, mahdolliset uudet asiakkaat sekä yhteistyökumppanit. Järjestelmää käytetään myös postitusluetteloita laadittaessa. Postitusluetteloita laaditaan asiakasinfon postituksessa, kohderyhmämarkkinoinnissa ja markkinointitilaisuuksien kutsulistoja laadittaessa. Postituksella tarkoitetaan niin fyysistä postilähetystä kuin sähköisiä lähetyksiä.

2. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröidyt ovat Repovesikeskuksen ja sen toimijoiden nykyisiä asiakkaita ja mahdollisia uusia asiakkaita. Asiakkailla tarkoitetaan niin matkailu- ja ohjelmapalveluiden ostajia sekä niiden tuottaja, kuten loma-asuntojen omistajia ja vuokraajia.  Rekisteröitävillä asiakkailla tarkoitetaan myös yrityksiä ja muita tahoja joilta ostetaan tai mahdollisesti ostetaan palveluja. Asiakasrekisteri on Repovesikeskuksen välttämätön työkalu kontaktihakemistona, markkinoinnissa ja postituksissa. Asiakasrekisteri toimii myös lain velvoittamana majoittujarekisterinä soveltuvin osin majoituspaikasta riippuen.

3. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden ja yritysten nimi ja yhteystiedot. Majoitusasiakkailta talletetaan lisäksi: -suomalainen henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä kansalaisuus; -matkustajan matkustusasiakirjan numero; sekä -matkustajan majoitusliikkeeseen saapumispäivä ja lähtöpäivä Silloin kun laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta näitä vaatii.

4. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET

TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta, tilaisuuksien järjestäjiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan vain niille Repovesikeskuksen toimijoille, jotka osallistuvat kyseistä asiakasta koskevan palveluketjun tuotantoon tai jotka laskuttavat sopimuksen mukaan palveluitaan suoraan kyseiseltä asiakkaalta. Sama pätee saatavien perimiseen.

6. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttää Repovesikeskuksen toimijoiden henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaavat ensisijaisesti Repovesikeskuksen myynti- ja markkinointihenkilöt. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus. Rekisteristä poimitaan osallistumis- ja majoittujatietoja sekä listoja markkinointitarkoituksiin ja asiakkaille suunnattuihin infoviesteihin.

7. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat Repovesikeskuksen CRM ja Online varausjärjestelmissä, jotka toimivat ns. pilvipalveluna suojatussa ympäristössä. Rekisteristä tehdään säännöllisesti palvelun tarjoajan toimesta varmuuskopioita. Rekisteriä ei säilytetä yksittäisissä tietokoneissa.

8. HENKILÖREKISTERIN JA

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS,

ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Asiakasrekisterin tietoja aktiivitietokannassa säilytetään toistaiseksi.

9. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröidylle annetaan palveluiden osto/varaustapahtuman tekemisen yhteydessä tieto siitä, että häntä koskevia henkilötietoja rekisteröidään asiakasrekisteriin ja taloushallinnolliseen tietojärjestelmään. Järjestelmää koskeva rekisteriseloste on nähtävillä rekisterin vastuuhenkilöillä.

10. TARKASTUS- ja KIELTO-OIKEUS

Rekisteröity voi esittää henkilökohtaisen tai kirjallisen pyynnön tarkistaa rekisteritietonsa rekisterin hoitajalta.  Markkinointiviestien yhteydessä henkilöllä on mahdollisuus ilman erillistä pyyntöä tarkistaa ja päivittää omat tietonsa sekä mahdollisuus kieltää viestien vastaanotto.  

11. REKISTERIHALLINTO

Repovesikeskuksen toimiva johto käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa.
© Copyright Repovesikeskus 2016 All Rights reserved
Sales Tel +354 44 781 7411, email: sales@repovesikeskus.fi